• 0banner global.jpg
  • Banner 4master.JPG
  • Banner 5seminari.jpg
  • banner erasmus 2015.jpg
  • banner true 2.jpg

 Event   

De 2e editie van de Brussels Distribution Conférence.

De 2e editie van de « Brussels Distribution Conference » (BDC), de tweejaarlijkse doorlichting van de laatste ontwikkelingen in de commerciële distributie, zal op 1 oktober 2015 doorgaan in het Paleis der Academiën te Brussel.

De BDC werpt zich op als een platform voor het uitwisselen van contacten tussen de verschillende actoren van de distributie. Daartoe verenigt het een panel van vooraanstaande praktijkmensen (professoren, advocaten, bedrijfsjuristen, expert-boekhouders) om de commerciële distributie (franchise, agentuur, concessie) in haar juridische, economische en boekhoudkundige aspecten te begrijpen op zowel nationaal als internaal niveau.

Mijnheer de Vice-eersteminister Peeters eert de BDC met zijn aanwezigheid, en laat ons toe hem te bevragen over de nieuwe overheidsinitiatieven die verwacht kunnen worden in de komende maanden, met name in de horecasector (o.m. inzake brouwerijcontracten). 

Als spreker kunnen wij onder meer rekenen op vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de Belgische mededingingsautoriteit alsook van de ondernemingswereld (ING, Fiduciaire Pardoen, Bières de Chimay, ACCOR, Carrefour, ERA, …). 

 

Accreditatie: OVB, IGO, IAB, BIBF en FMB 
Deelname aan de BDC geeft recht op 6 juridische punten aan permanente vorming van advocaten. De IAB en BIBF hebben de BDC eveneens geaccrediteerd voor 6 uur vorming. Accreditatie werd aangevraagd voor magistraten en bemiddelaars.

 

Het volledig programma van de conferentie alsook de inschrijvingsmodule kan u hier terugvinden: http://www.brusselsdistributionconference.eu/

 

Vorige